Maritieme registraties: aantonen band met Nederland

Een schip of de eigenaar van het schip moet een band met Nederland hebben.

Wanneer heb ik een band met Nederland

Uw schip is bij het Kadaster ingeschreven in het scheepsregister. Of u bent eigenaar van een schip en u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Een inschrijving in de BRP kunt u nakijken via MijnOverheid. Is uw schip eigendom van uw bedrijf dan moet dit bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer heb ik geen band met Nederland

Een binding met Nederland toont u niet aan:

  • met een certificaat van het Watersportverbond. Iemand die geen Nederlander is en ook niet in Nederland woont, kan ook een International Certificate for Pleasurecraft (ICP) aanvragen. Een ICP is geen bewijs van uw nationaliteit of een bewijs van teboekstelling van een schip in de registers. Daarom toont u met een ICP geen band met Nederland aan.
  • met een ligplaats in Nederland. Alleen als uw schip geregistreerd is bij het Kadaster of als u ingeschreven staat in de BRP, toont u de band met Nederland aan.
  • met een Nederlandse bootverzekering.
  • met een registratie en een kenteken van de Dienst Wegverkeer (RDW). Registratie bij de RDW kan namelijk ook als u niet ingeschreven staat in de BRP.

Hoe registreer ik mijn relatie met Nederland

U registreert uw relatie met Nederland via Mijn RDI:

  • Log in op Mijn RDI
  • Klik aan de linkerkant op Registraties
  • Klik op Melding Frequentiegebruik Maritiem
  • Kies Wijzigen
  • Vink onder het kopje Binding met Nederland de situatie aan die voor u geldt
  • Klik rechtsonderin het scherm op Verder en rondt af met Afronden.

Ik voldoe niet aan de regel, wat nu?

Kunt u niet aan de regel voldoen? Trek dan uw maritieme registratie in. Wij kunnen u vragen om aan te tonen dat de band met Nederland aanwezig is. Kunt u dit niet aantonen? Dan beëindigen wij uw registratie. 

Heeft u vragen over de band met Nederland? Onze medewerkers van het klantcontactcentrum staan voor u klaar via 088 – 041 60 00 of via het contactformulier op onze website.