RDI start samenwerking met Unesco en de Europese Commissie bij toezicht op AI

De RDI gaat bij haar toezicht op AI samenwerken met Unesco en de Europese Commissie. Deze ochtend bekrachtigden de betrokken organisaties deze samenwerking in de Grote Kerk in Den Haag. Doel is het Europees toezicht op AI verder te versterken.

Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) voltrekken zich in een ongekend tempo. De maatschappelijke gevolgen zullen verstrekkend zijn. Overheden werken daarom wereldwijd aan wetgeving en het ontwikkelen van toezicht, gericht op betrouwbare AI. 

Sinds 2020 onderzoekt de Europese werkgroep van toezichthouders op AI, voorgezeten door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), dit vraagstuk samen met de Europese Commissie en ENISA. Deze samenwerking wordt nu versterkt met de deelname en steun van UNESCO.

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van de RDI daarover: “Overheden en internationale organisaties worstelen met belangrijke vragen over de gevolgen, het bestuur en de technische en ethische gevolgen van AI. Het is zaak de kansen die AI biedt te verzilveren, zonder de risico’s ervan te veronachtzamen. De samenwerking met UNESCO helpt ons als toezichthouder op AI enorm bij die belangrijke maatschappelijke opgave. UNESCO heeft het wereldwijde VN-kader ‘Ethics of Artificial Intelligence’ opgesteld. Dat dient als mondiaal raamwerk, waarin technologische kansen in evenwicht worden gebracht met waarborgen op gebied van mensenrechten en doelstellingen op gebied van veiligheid, energie en klimaat.”

Foto moment RDI x UNESCO x Europese Commissie
Angeline van Dijk (RDI), Nathalie Berger (EC) en Gabriela Ramos (Unesco)