Blog: De impact van generatieve AI als ChatGPT

De razendsnelle ontwikkeling van Large Language Models (LLM's) ChatGPT laat zien dat artificiële intelligentie (AI) een enorme impact heeft op onze samenleving. Het kan zelfs disruptief worden voor bedrijfsmodellen en hele sectoren. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)  publiceerde hier samen met de Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en met medewerking van de AIVD het volgende blog over: AI: Cruciaal moment in de geschiedenis of een hype?

Een mooie basis voor onze verdere samenwerking met de NCSC. Want de implicaties en risico’s van de snelle ontwikkeling van AI op cyberveiligheid zijn zo urgent en veelomvattend dat gezamenlijk optrekken qua expertise en invalshoeken steeds noodzakelijker wordt. Ook met andere partijen zetten we als RDI in op kennisdeling en samenwerking: onder meer als voorzitter van zowel de Nederlandse als Europese werkgroep Toezicht op AI.