Rapport Dialogic: Gebruik van en toezicht op AI-toepassingen in telecominfrastructuren (2020)

Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft een analyse laten uitvoeren naar het (toekomstige) gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de telecomsector en de kansen en risico’s die daaraan verbonden zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van AI - ofwel kunstmatige intelligentie - sterk zal toenemen. En dat die toename nog versneld wordt met de komst van 5G.

Het onderzoeksrapport geeft inzichten in de veranderingen als gevolg van toepassing van AI, de risico’s en mogelijke aanpak voor Agentschap Telecom om maatschappelijk vertrouwen in de telecom infrastructuur te behouden.

Also read the English version: Managing AI use in telecom infrastructures.