Experimenteervergunning aanvragen

Heeft u als bedrijf, mobiele operator, overheid of onderzoeksorganisatie frequentieruimte nodig voor een experiment? Dan kunt u bij ons een experimenteervergunning aanvragen.

In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk type gebruik een frequentieband bestemd is. Voor een ander type gebruik van frequentieruimte dan in het NFP vermeld staat, kunt u bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een experimenteervergunning aanvragen. Dit is een tijdelijke vergunning (max. 1 jaar) voor niet-commercieel gebruik, waarmee u gecontroleerd toepassingen kunt onderzoeken. Aanvragen worden door de RDI beoordeeld en leiden niet altijd tot verlening van een vergunning.

Informatie opsturen voor aanvraag experimenteervergunning

Wilt u in aanmerking komen voor een experimenteervergunning? Dan moet u deze informatie naar ons opsturen:

 • datum, naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de aanvrager
 • technische voorwaarden
 • frequentie(s) (band)
 • bandbreedte
 • opstelplaats(en)
 • antenneconfiguratie (hoogte, stralingspatroon en polarisatierichting)
 • zendvermogen (e.r.p. of e.i.r.p.)
 • toegepaste techniek (karakteristieken)
 • hoeveelheid, duur en tijdstip(pen) van uitzending
 • ondertekening van een tekenbevoegd persoon
 • de aard en de doelstelling van het experiment
 • een omschrijving van het innovatieve doel van het experiment
  (Dit is een voorwaarde om af te kunnen wijken van het Nationaal Frequentieplan)
 • gewenste ingangsdatum en duur van het experiment + motivering
 • mogelijke storingen met apparaten, netwerken of ander frequentiegebruik.

Adresgegevens

Stuur de informatie naar:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 
Aanvraag experimenteervergunning
Postbus 450
9700 AL Groningen

Vergunning en kosten experimenten

De vergunning krijgt u voor een beperkte periode en voor een specifieke toepassing. De randvoorwaarden van de vergunning worden vastgelegd in de vergunning. U mag de experimenteervergunning niet gebruiken voor commerciële doelen. Ook mag u geen storing op ander frequentiegebruik veroorzaken. U moet betalen voor de vergunning. De hoogte van het tarief is gebaseerd op uurtarief (zie de Regeling vergoedingen RDI).