Reportageverbindingen, retourverbindingen, intercomverbindingen

Draadloze audioverbindingen kunnen ondersteunen bij audio- en videoproductie. Denk aan het geven van aanwijzingen via een reportagezender (een draadloze microfoon). Voor het gebruik van frequenties voor draadloze audioverbindingen heeft u een vergunning nodig. Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van vergunningen en welke frequenties u mag gebruiken.

Reportageverbindingen

Reportagezenders zijn het best te vergelijken met draadloze microfoons. Ze hebben alleen een groter vermogen (tot 10 dBW). U kunt er gebeurtenissen mee verslaan op plaatsen vanwaar geen draadverbindingen mogelijk zijn, zoals op plaatsen waar sprake is van grote mobiliteit of vanuit voer- en vaartuigen. Zo kunt u professionele audio- en video(-omroep)producties maken.

Voor reportageverbindingen moet u een vergunning aanvragen.

Overzicht frequenties voor reportageverbindingen

Als vergunninghouder mag u een of meer frequenties in onderstaande banden gebruiken. Houd rekening met de toegepaste bandbreedte en overschrijd niet de grenzen van de frequentieband.

Frequenties reportageverbindingen
Frequentieband 174-230 MHz  

174,000-195,000 MHz
202,000-223,000 MHz

Frequentieband 470-790 MHz  556,000-558,000 MHz
564,000-566,000 MHz
572,000-574,000 MHz
580,000-582,000 MHz
588,000-590,000 MHz
596,000-598,000 MHz
604,000-606,000 MHz

Retour- en intercomverbindingen

Met een retourverbinding kunt u reporters aanwijzingen geven bij audio- en videoproducties. Met een intercomverbinding kunt u groepen medewerkers aanwijzingen geven bij audio- en videoproducties. Denk aan belichters en camerareporters. U gebruikt hiervoor frequenties waarvoor u een vergunning moet aanvragen.

Overzicht frequenties voor retour- en intercomverbindingen

Vergunninghouders kunnen de volgende frequenties voor retour- en intercomverbindingen gebruiken:

Frequenties retour- en intercomverbindingen

417,51250 MHz 

417,66250 MHz 

417,67500 MHz 

417,71250 MHz 

417,80000 MHz 

417,82500 MHz 

417,85000 MHz 

417,88750 MHz 

417,92500 MHz

417,95000 MHz

417.98125 MHz

418.39375 MHz

418.40625 MHz

427.51250 MHz

427.66250 MHz

427.67500 MHz

427.71250 MHz

427.80000 MHz

427.82500 MHz

427.85000 MHz

427.88750 MHz

427.92500 MHz

427.95000 MHz

428.39375 MHz

428.40625 MHz

450.41250 MHz

450.42500 MHz

450.43750 MHz

450.46250 MHz

450.47500 MHz

450.56250 MHz

450.58750 MHz

460.41250 MHz

460.42500 MHz

460.43750 MHz

460.46250 MHz

460.47500 MHz

460.56250 MHz

466.11000 MHz

466.36875 MHz

466.43000 MHz

Tijdelijke exclusieve frequenties voor intercomverbindingen en retourverbindingen

Voor evenementen kunt u een vergunning aanvragen voor het exclusieve gebruik van frequenties.

Een aanvraag voor exclusief gebruik doet u schriftelijk bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur , ten minste 10 werkdagen voor het evenement. Zo’n vergunning is altijd tijdelijk en doorgaans maximaal twee weken geldig.

Overzicht frequenties voor exclusief gebruik

Voor vergunninghouder voor exclusief gebruik zijn de volgende frequenties beschikbaar: 

Frequenties exclusief gebruik
419,8375 MHz

419,8625 MHz

419,9250 MHz

419,9500 MHz

419,9750 MHz

429,8375 MHz

429,8625 MHz

429,9250 MHz

429,9500 MHz
429,9750 MHz

Vergunning in het buurland

Bovenstaande exclusieve frequenties kunnen ook worden ingezet bij grensoverschrijdende evenementen en gebruik in helikopters (0 dBW e.r.p. en maximaal 600 meter hoogte).

Let op: u moet in dat geval ook een vergunning in het buurland aanvragen.