Veldsterkte bij 5G-testlocaties op 3,5 GHz-band binnen de limiet

Op 10 juni 2020 heeft Agentschap Telecom twee 5G-veldsterktemetingen uitgevoerd bij massive MIMO-antennes die gebruik maken van de 3,5 GHz-band. De breedbandige veldsterktes bedroegen 0,97 en 1,23 volt per meter (V/m) en liggen daarmee ruim onder de blootstellingslimieten. De limieten lopen, afhankelijk van de frequentie, van 28 tot 61 V/m. De limiet voor de frequentie van 3,5 GHz is 61 V/m.

Gemeten waarden

Gemeten waarden veldsterktemetingen 5G-testlocaties
Locatie Soort meting Type antenne Meetafstand Technologie Veldsterkte
Nuenen Breedbandig Sectorantennes en massive MIMO-antenne 250 meter 2G, 3G, 4G, en 5G 0,97 V/m
Selectief Massive MIMO-antenne 250 meter 5G 0,30 V/m
Helmond Breedbandig Sectorantennes en massive MIMO-antenne 210 meter 2G, 3G, 4G, en 5G 1,23 V/m
Selectief Massive MIMO-antenne 210 meter 5G 0,94 V/m

De 3,5 GHz-band is door de Europese Unie aangewezen voor 5G. De installaties maakten gebruik van het 5G New Radio protocol. In beide opstellingen is aan een massive MIMO-antenne gemeten. Meer informatie staat in het meetrapport ‘Veldsterktemetingen aan 5G antenne-installaties in de 3,5 GHz-band’.

Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G.

Blootstellingslimieten gelden ook voor 5G-antennes

De ICNIRP-blootstellingslimieten die nu gelden voor 2G, 3G en 4G, gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterkte vanuit zijn toezichtstaak steekproefsgewijs door heel Nederland. Alle metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau op de pagina Resultaten metingen straling antennes.

Waarom 5G?

5G is nodig om het groeiende dataverkeer te ondersteunen. Het is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van ons land en maakt innovaties mogelijk in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, verkeer en landbouw. Daarvoor is een snel, stabiel en veilig mobiel netwerk nodig: de vijfde generatie, 5G. 

Lees het rapport over veldsterktemetingen op de website van het Antennebureau.