Caribisch Nederland

De Rijksinspectie Digitale Infrastrucuur (RDI) is uitvoerder van en toezichthouder voor telecommunicatie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden, vormen samen Caribisch Nederland). U kunt bij ons terecht voor informatie over welke radioapparatuur u mag gebruiken, machtigingen voor frequentiegebruik, radiozendexamens, invoer van radioapparatuur (douane) en storing op of door radioapparatuur.

Telecommunicatie op de BES-eilanden

De RDI geeft uitvoering aan de Wet Telecommunicatievoorzieningen BES en ziet toe op de naleving ervan. Deze wet is gebaseerd op de wetgeving die gold op de Antillen en wijkt daardoor af van de Telecommunicatiewet die in Nederland van kracht is.

Taken van de RDI op de BES-eilanden

De RDI heeft een kantoor op Bonaire. Van daaruit beheren we het radiofrequentiespectrum voor alle drie de eilanden door toewijzen van radiofrequenties, monitoring en het uitvoeren van inspecties. U kunt op onze vestiging terecht voor onder andere:

  • Aanvragen van machtigingen voor frequentiegebruik;
  • Inschrijven voor deelname aan een radio-zendexamen;
  • Informatie over welke radioapparatuur u zonder machtiging mag gebruiken en welke niet;
  • Informatie over de invoer van radioapparatuur (douane);
  • Klachten over storing op of door radioapparatuur;
  • Klachten over de kwaliteit in de dienstverlening van telecomaanbieders;
  • Overige vragen over telecommunicatie, apparatuur, vergoedingen en wetgeving

Contact BES-eilanden

Voor vragen en aanvraagformulieren voor een machtiging in Caribisch Nederland kunt u contact opnemen met de RDI op Bonaire +(599) 717 - 31 40 of mailen naar bes@rdi.nl

De RDI is niet verantwoordelijk voor het frequentiebeheer op de andere landen in het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten). Deze landen hebben eigen instanties die daar voor zorgdragen.

Voor alle instanties in het Caribisch gebied kijk bij Contactgegevens in het Caribisch gebied.