Benzinepompen

Een benzinepomp moet aan wettelijke eisen voldoen. De inspecteurs van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) onderzoeken benzinepompen regelmatig. Denkt u dat een benzinepomp niet de juiste hoeveelheid aflevert, dan kunt u een melding doen.

De juiste hoeveelheid brandstof aan de pomp

De brandstofmeter in uw auto is niet zo nauwkeurig als die van een benzinepomp. Bij controle van benzinepompen klopt in 99% van de gevallen de getankte hoeveelheid van de benzinepomp. Dat de meter in uw auto mogelijk een andere hoeveelheid weergeeft, kan bijvoorbeeld komen omdat de auto scheef stond. Dit hoeft niet te betekenen dat de op de benzinepomp weergegeven getankte hoeveelheid niet juist is.

Soms komt het voor dat het meetinstrument van de benzinepomp niet voldoet. Vermoedt u dat een benzinepomp niet de juiste hoeveelheid aflevert, dan kunt u een melding doen door het meldingsformulier in te vullen. Een inspecteur zal de betreffende benzinepomp dan op korte termijn controleren.

Een niet goed bevonden pomp herstellen

Als pomphouder bent u verantwoordelijk voor de goede werking. Wordt uw pomp niet goed bevonden dan moet u deze laten herstellen. Een hercontrole wijst dan uit of dat conform de richtlijnen is gebeurd. De kosten van de hercontrole betaalt u zelf. Deze zijn wettelijk vastgesteld.

Schriftelijke of digitale hercontrole

Om de kosten zo laag mogelijk te houden kunt u digitaal of schriftelijk het bewijs aanleveren dat uw pomp hersteld is. Bekijk de informatie die u moet aanleveren. Is het aangeleverde bewijs onvoldoende, dan komt een inspecteur alsnog langs op locatie.

Controle op openbare laadpalen

We controleren al jaren het aantal liters benzine dat benzinepompen afgeven. Maar daar komt ook controle op de stroomafgifte via openbare laadpalen voor elektrische auto's bij. De sector heeft richtlijnen voor laadpaal-fabrikanten opgesteld. Een van die richtlijnen gaat over het verplichte gebruik van gekeurde meters. De afspraken moeten ervoor zorgen dat er goed wordt gemeten. We volgen de ontwikkelingen, om zo het vertrouwen van de consument in de laadpalen te borgen. 

Regeling vergoedingen

De 'Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet' is per 1 januari 2021 vervangen door de 'Regeling vergoedingen Agentschap Telecom'. In artikel 7 van deze regeling vindt u de informatie over de betaalde hercontroles Metrologiewet.