Video: wat is 5G?

"5G is een enabler voor alle sectoren binnen onze maatschappij." Weten wat 5G is en welke rol de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) daarbij speelt? Bekijk de video.