Gedragslijn voor middengolfvergunningen

Gedragslijn waarin randvoorwaarden staan voor wijzigingen aan vermogen van middengolfzenders. Vergunninghouders kunnen hiermee een inschatting maken van de mogelijkheden van wijziging en van verplaatsing van hun zender.