Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023

In het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023 bundelen toezichthouders, die sinds de invoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) samenwerken, jaarlijks hun toezichtsresultaten. Het gaat daarbij om toezicht op vitale processen en bedrijven, bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, betalingsverkeer en digitale dienstverleners. Daarnaast kijken we vooruit op de programmering van 2023.