Rapport over de digitale veiligheid van IoT-apparatuur

Het ‘Internet of Things’ groeit snel. De apparaten worden ontwikkeld met het oog op nieuwe functionaliteiten, waarbij beveiliging en privacy relatief weinig aandacht krijgt. Er zijn veel voorbeelden bekend van beveiligingsincidenten die veroorzaakt zijn door onveilige IoT-apparaten.

Om inzicht te krijgen in de huidige staat van de beveiliging van IoT-consumentenapparaten heeft Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) de digitale beveiliging van deze apparaten onderzocht.

De fabrikanten van onderzochte producten is gevraagd om hun reactie op het rapport. Deze reacties zijn hier gebundeld in een aparte download

Aanleiding onderzoek: Agentschap Telecom gebruikt de uitkomsten uit het onderzoek als referentie bij het opstellen van Nederlandse standaarden en ondersteunende richtlijnen voor IoT-consumentenapparaten.

Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat 4 van de 22 apparaten bevindingen hadden die als ‘kritiek’ werden geclassificeerd. Respectievelijk 4 en 9 apparaten hadden bevindingen waarvan de ernst ‘hoog’ of ‘medium’ was. Twee apparaten hadden geen bevindingen.