Herijking Novice licentie radiozendamateurs

De landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA hebben op verzoek van - en in goede samenwerking met - Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) de Novice licentie onder de loep genomen. Het eindresultaat is in de vorm van een rapport aangeboden aan Agentschap Telecom. In een officiële reactie bedankt Agentschap Telecom  VERON en VRZA voor het oppakken en afronden van deze lastige klus. Zowel het rapport Herijking Novice licentie én de volledige reactie van Agentschap Telecom op het rapport, vindt u in de twee documenten hieronder.

Bij de herijking is opnieuw gekeken naar nut en noodzaak van de Novice licentie. Een enquête onder radiozendamateurs maakte deel uit van het onderzoek.

Conclusies in het rapport zijn dat harmonisatie in Europees verband (CEPT) nagestreefd zou moeten worden en dat de Novice licentie - naast een opstap naar een Full licentie - een volwaardige amateurlicentie is. Agentschap Telecom onderschrijft deze conclusies. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan. Agentschap Telecom spant zich in om de volgende aanbevelingen over te nemen:

  • Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 - 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 - 7,2 MHz (40 meter).
  • Het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden <30 MHz.

Het overnemen van deze aanbevelingen kost tijd, is afhankelijk van instemming door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en zal niet eerder dan in de loop van 2020 gerealiseerd zijn. Tot die tijd verandert er niets en is het voor Novice amateurs niet toegestaan om mogelijke nieuwe banddelen of hogere zendvermogens te gebruiken. Dit wordt ook niet gedoogd.