Rapport deskresearch small cells en massive MIMO

Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft Stratix gevraagd een onderzoek uit te voeren naar small cells en massive MIMO-antennes voor 5G. Het rapport biedt een overzicht van 5G-antennes die we in de naaste toekomst kunnen verwachten en de technische specificaties van deze apparatuur.