Rapport Validatie meetmethodiek en verwerken meetdata van antennediagrammen in de FM-omroepband

In het rapport vindt u de uitkomsten van het validatieonderzoek over de FM-omroep antennediagrammen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Twente in opdracht van Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur).