Handreiking bereikbaarheid 112 bij evenementen (praatplaat)

De bereikbaarheid van 112 bij evenementen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten (vergunningverleners), evenementenorganisatoren en telecomaanbieders. Het initiatief ligt wat ons betreft bij de evenementenorganisatie, omdat zij als eerste weten van de plannen voor een evenement. Het is aan de gemeente om aan de hand van een paar slimme vragen snel inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie (risicoprofiel). Daar valt de bereikbaarheid van 112 ook onder. Telecomaanbieders weten nauwkeurig wat hun netwerk kan en waar tijdelijke aanpassingen de bereikbaarheid van 112 kunnen garanderen.

De 112-praatplaat is een handreiking die helpt om 112 bereikbaar te houden voor bezoekers, omwonenden en bedrijven.