Handreiking mobiele bereikbaarheid gemeenten

Hier vindt u de handreiking mobiele bereikbaarheid voor gemeenten: een stappenplan voor het verbeteren van mobiele bereikbaarheid in uw gemeente. Er is zowel een online als printversie beschikbaar. Ook vindt u op deze pagina een invulbaar aanvraagformulier (bijlage C uit de handreiking) voor de omschrijving van de aard van de klachten en situatie.