Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op overheidsinformatie. Met dit formulier dient u een Woo-verzoek in bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Doet u dit liever schriftelijk? U vindt ons postadres onderaan deze pagina. 

Aanvraagformulier Woo-verzoek

Uw gegevens

*Verplichte velden

Mogelijk nemen we telefonisch contact met u op voor meer informatie.
Wanneer kunnen we u doordeweeks het beste bellen?(verplicht)
Omschrijf zo precies mogelijk welke informatie u van ons wilt ontvangen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw Woo-verzoek te kunnen behandelen. Na afhandeling bewaren we uw persoonsgegevens 10 jaar lang. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Na 11 jaar vernietigen we uw persoonsgegevens. We delen uw informatie niet met derden.

Akkoordverklaring(verplicht)

Postadres Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Liever een Woo-verzoek sturen per brief? Ons postadres is:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Postbus 450
9700 AL  Groningen