Aanvraag tijdelijke verdeling laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Formulier waarmee u een vergunning kunt aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voor lokale digitale radio-omroep. Stuur met het aanvraagformulier ook een kopie van een geldige toestemming (voor commerciële omroep) of aanwijzing (voor lokale publieke omroep) van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee.

Let op: de vergunningen hebben een looptijd tot en met 31 augustus 2024 en worden niet verlengd.