Voornemen openbaarmaking scheepsgegevens

Op 4 februari 2024 ontving de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Ons is gevraagd om een overzicht met scheepsgegevens. De RDI is voornemens om de gegevens te verstrekken van bedrijven en rechtspersonen die via openbare bronnen al toegankelijk zijn.

Deze gegevens betreffen voornamelijk de beroepsvaart. In het overzicht staan geen gegevens van particulieren of eenmanszaken. Ook worden de gegevens van het Ministerie van Defensie en de politie niet openbaar gemaakt.

Wat betekent de openbaarmaking

Wij hebben het voornemen het overzicht openbaar te maken. In dit overzicht staan de radioroepnaam, het eventuele ENI- of scheepsnummer, de scheepsnaam, het visserijnummer, de MMSI, het ATIS-nummer, de lengte en breedte van het schip, het brandmerk en de functie (beroeps- of pleziervaart) van de gehele Nederlandse vloot op het binnenwater.

De openbaar gemaakte gegevens publiceren we op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van de informatie, dan kunt u dit binnen twee weken na publicatie in de Staatscourant schriftelijk en gemotiveerd aangeven. Dit kan per e-mail of per post.

U stuurt uw zienswijze naar:

info@rdi.nl

of per post:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 450
9700 AL GRONNGEN

Vermeld bij uw zienswijze:

  • uw naam of bedrijfsnaam;
  • uw relatienummer bij de RDI;
  • en het kenmerk Woo/2024/001.