Rijksinspectie Digitale Infrastructuur legt Odido boete op van € 175.000

Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat Odido intern verkeersgegevens heeft verwerkt ten behoeve van een samenwerkingsproject met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel daarvan was een algoritme te ontwikkelen dat informatie kon opleveren over verplaatsingen van grote groepen mensen. De interne verwerking van verkeersgegevens door Odido voldeed niet aan de Telecommunicatiewet. De RDI legt Odido daarom een boete op van 175.000 euro.

De verkeersgegevens werden door Odido met behulp van het algoritme verwerkt tot tellingen van grote groepen mensen in een gebied. Verkeersgegevens bevatten privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld over tijdstippen van telefoongesprekken en locaties van bellers. Odido mag deze gegevens gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden, zoals haar eigen facturering. Maar de operator had deze (ruwe) verkeersgegevens niet mogen verwerken voor dit samenwerkingsproject. Overigens heeft de RDI niet vastgesteld dat deze ruwe verkeersgegevens aan het CBS zijn verstrekt.

De overtreding heeft geduurd van begin 2018 tot eind 2019. In deze periode zijn de verkeersgegevens gebruikt van ongeveer 2,5 miljoen tot 4,5 miljoen abonnees. De RDI heeft meerdere factoren meegewogen bij de bepaling van de hoogte van de boete, waaronder de duur van de overtreding en de omvang van het aantal gebruikte gegevens. Daarnaast heeft de RDI als boeteverlagende omstandigheid meegewogen dat uit het onderzoek niet is gebleken dat de overtreding heeft geleid tot ernstige gevolgen of geëffectueerde risico's.

Het samenwerkingsproject van Odido en het CBS is begin 2020 beëindigd. De RDI heeft nadien geen overtredingen meer geconstateerd.