NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet

Op donderdag 29 februari lanceert de Rijksoverheid de NIS2-Quickscan: een hulpmiddel voor organisaties die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe Europese NIS2-richtlijn. Deze richtlijn is gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid van organisaties in de Europese Unie.

De NIS2-richtlijn is van toepassing op organisaties die gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie. De maatregelen die deze organisaties in het kader van de NIS2 moeten nemen, kunnen veel tijd en aandacht gaan vragen. Daarom adviseert de Rijksoverheid organisaties om niet af te wachten totdat er wetgeving is, maar nu alvast voorbereidingen te treffen.

Inzicht en handelingsperspectief

De NIS2-Quickscan is met name bedoeld voor ICT- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties. Het beantwoorden van 40 ja/nee-vragen maakt hen bewust van de status van de digitale weerbaarheid van hun organisatie.

De Quickscan biedt ook handelingsperspectief: per thema worden technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties en aan de voorbereiding op de NIS2.

Wat is de NIS2?

De NIS2 (Network and Information Security directive) is een Europese richtlijn gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid en het beperken van de gevolgen van cyberincidenten in de EU. De NIS2-richtlijn wordt momenteel onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de vakdepartementen omgezet naar Nederlandse wetgeving.

Voor wie gaat de NIS2 gelden?

Met de NIS2-Zelfevaluatie kunnen organisaties inschatten of ze onder de NIS2-richtlijn vallen en of zij gezien worden als belangrijk of als essentieel. 

RDI toezichthouder voor de NIS2

De NIS2 is de opvolger van de NIS, die in Nederland in 2018 geïmplementeerd is als de Wbni (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen). De RDI is op dit moment toezichthouder op de naleving van de Wbni voor de energiesector, de digitale infrastructuur en voor digitale dienstverleners. Onder de opvolger van de Wbni vallen veel meer sectoren dan onder de Wbni. De RDI zal toezichthouder worden voor de meeste van deze sectoren. Daarnaast zijn er sectoren die vallen onder het toezicht van sectorale toezichthouders.

Lees meer over de RDI als toezichthouder voor de NIS2