Rijksinspectie Digitale Infrastructuur publiceert jaarplan 2024

In het jaarplan 2024 staan onze focuspunten voor dit jaar. We bespreken de thema’s netwerksamenwerking, AI, digitale weerbaarheid, de twin transition  (samenhang digitale transitie en energietransitie) en een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur. Per onderwerp schetsen we de context, omschrijven we risico’s, delen we onze focuspunten en het effect daarvan op de maatschappij. 

Netwerksamenwerking 

Er ligt een veranderopgave voor het toezicht: een netwerksamenwerking tussen bestaande toezichthouders, zodat we samen beter zicht hebben op wat er speelt en wat er nodig is om de maatschappij veilig verbonden te houden. Wij zijn groot voorstander van deze netwerksamenwerking, en hiervoor hebben we elkaar hard nodig. Zo bundelen we krachten, versterken we elkaars inzet door het aanvullen van elkaars expertise en beperken we de toezichtslast op organisaties, bedrijven en instellingen. 

AI

De ontwikkelingen van artificiële intelligentie (AI) gaan steeds sneller. Dit beïnvloedt ons leven en de maatschappij voortdurend. Wij zetten in op samenwerking om het toezicht vorm te geven. Onder de AI-Act werken we aan standaardisatie, om zo ook de maatschappij duidelijkheid te geven in het verantwoord gebruik van AI en ons toezicht en de samenwerking tussen de toezichthouders kunnen verbeteren.

Digitale weerbaarheid

Cyberincidenten in de digitale infrastructuur komen steeds vaker voor. Bijvoorbeeld door bewuste aanvallen zoals DDOS of ransomware, of door menselijke fouten of verkeerde risico-inschattingen. We zetten in op implementatie van de nieuwe of aangescherpte Europese regelgeving en de herziene inrichting van ons toezicht. We blijven inzetten op generiek toezicht en de verdere professionalisering daarvan om de weerbaarheid van de digitale infrastructuur te kunnen toetsen. We willen bewustwording op het belang van digitale weerbaarheid bij organisaties. En er vormt zich een samenwerkende toezichtaanpak ten aanzien van de Europese regelgeving op dat gebied. De RDI werkt hier bijvoorbeeld al aan met de zelfevaluatietool voor de NIS2.

Twin Transition

Het huidige energiesysteem loopt tegen zijn grenzen aan. De vraag naar het transport van elektriciteit kan zo groot zijn dat de capaciteit van het elektriciteitsnet het niet aan kan, en dat leidt tot netcongestie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen uitvallen. Digitalisering is van groot belang om de transitie naar een nieuw energiesysteem met verschillende hernieuwbare energiedragers te laten slagen. Gezien de samenhang tussen digitale transitie en energietransitie noemen we dit een twin transition. Digitale oplossingen bieden bijvoorbeeld inzicht in het energiesysteem voor efficiënter energieverbruik. Daarnaast zorgt digitalisering voor snelle aanbod- en vraagrespons, integratie en afstemming van verschillende energiedragers en helpt het bij het optimaal ontwerpen van het toekomstig energiesysteem. 

Veilige en betrouwbare digitale infrastructuur

Het is belangrijk dat de digitale infrastructuur veilig en betrouwbaar blijft. We zetten in op naleving van nieuwe wet- en regelgeving binnen vertrouwensdiensten, telecomsecurity en beveiliging van netwerken en informatiesystemen. We blijven inzetten op de basis van het toezicht en de verdere professionalisering daarvan om de weerbaarheid van de digitale infrastructuur te kunnen toetsen. Ook zorgt de RDI voor een goede en zorgvuldige verdeling van het frequentiespectrum, dat bijdraagt aan het storingsvrij en functioneel gebruik ervan.