RDI lid van Forum Standaardisatie

Tijdens het ECP Jaarfestival op 16 november heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) aangegeven lid te worden van het Forum Standaardisatie. Hiermee onderstreept de RDI het belang van het toepassen van breed gedragen open standaarden. Isabel van der Leij is manager Digitale Weerbaarheid van de RDI en neemt zitting in het Forum.

Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie en Isabel van der Leij, manager Specialisten Weerbaarheid RDI
Beeld: ©RDI
(Links) Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie en (rechts) Isabel van der Leij, manager Specialisten Weerbaarheid RDI

Samenwerken

Isabel: “Dagelijks zien we in ons werk dat open standaarden van grote waarde zijn voor digitale weerbaarheid. Ze geven structuur, duidelijkheid en veiligheid. Websites, email, routering, - de digitale infrastructuur -, die met deze breed gedragen afspraken de manier verbeteren waarop bijvoorbeeld gegevens worden uitgewisseld. De noodzaak hier scherp op te zijn zal, verwacht ik, de komende jaren sterk groeien: de digitalisering gaat verder en voor heel veel gebruiken we de onderliggende digitale infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het aanzetten van je verwarming via je mobiel of via je app bekijken of je kind haar tanden goed genoeg gepoetst heeft.” Het forum adviseert overheden. De kennis en kunde die bij het Forum aanwezig is, is ook relevant voor het bedrijfsleven.

Standaardisatie

De Pas toe leg uit-lijst is in Nederland verplicht voor overheden. Deze breed gedragen open standaarden zijn belangrijk: ze zorgen dat er beter samengewerkt kan worden tussen bedrijven, burgers en overheid. Uiteindelijk borgen ze onze waarden zoals bijvoorbeeld transparantie, interoperabiliteit en het niet opwerpen van barrières voor nieuwkomers.

Forum

Het Forum is een adviescommissie waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken. Het toetst open standaarden en adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) over de toepassing ervan. Het OBDO beslist welke standaarden gelden voor overheden. Voor goed advies is goed onderzoek nodig. Natuurlijk participeert het bedrijfsleven al in het Forum, voor ons als RDI is de missie een veilig verbonden Nederland en in het Forum wordt daaraan een bijdrage geleverd.