iPhone 12: straling overschrijdt norm, geen sprake van acuut gezondheidsrisico

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft bij Apple aanvullende informatie opgevraagd over de iPhone 12, als aanvulling op het eerdere onderzoek van de Franse toezichthouder ANFR. Daaruit bleek dat de straling bij gebruik van de iPhone 12 de norm overschrijdt, maar ook dat er geen acuut gezondheidsrisico is.  

Voor het onderzoek bestudeerde de RDI de technische documenten van de iPhone 12 en de conclusies van het Franse onderzoek. Daaruit blijkt dat het toestel bij gebruik in sommige gevallen teveel straling afgeeft. Apple stelt dat dit naar beneden gaat als het toestel beweging detecteert. Maar op basis van het bestuderen van de technische documenten kan niet met zekerheid worden gesteld of dit mechanisme in de praktijk ook werkt onder alle omstandigheden.

Eerder had de Franse toezichthouder ANFR Apple opgedragen het toestel aan te passen aan de eisen die voor mobiele telefoons gelden. Apple heeft aangegeven dit te zullen doen. Als de aanpassing gereed is zullen de Europese toezichthouders gezamenlijk bekijken of de iPhone 12 dan wel aan alle eisen voldoet. En ook of er eventueel vervolgstappen genomen moeten worden. Frankrijk zal daarin het initiatief nemen.