RDI toegetreden tot Platform Internetstandaarden

In het voorjaar van 2023 is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) lid geworden van het Platform Internetstandaarden. Het platform brengt diverse private en publieke stakeholders samen, om met hen het gebruik van open internetstandaarden te bevorderen. Die standaarden helpen systemen en internetverbindingen veiliger te maken. De RDI stimuleert het gebruik van deze open internetstandaarden, in lijn met bredere Europese ontwikkelingen.

Krachten bundelen

“Samen sta je sterk”, zo vat Jasper Nagtegaal – directeur Digitale Weerbaarheid bij de RDI – het samen. “Het publiek belang vraagt om het toepassen van open standaarden. Dat maakt je systemen robuuster en veiliger. Het is een manier om je verantwoordelijkheid te nemen, om Nederland verder te helpen. Wij zijn een toezichthouder met een flinke opdracht in toezicht, standaardisatie en certificering op het gebied van telecomnetwerken, internetinfrastructuur, clouddiensten en netwerk- en informatiesystemen. De meeste meters maak je als toezichthouder aan de voorkant van vraagstukken, voordat het ergens fout gaat. Wij nemen verantwoordelijkheid op het thema internetstandaarden en zetten in op samenwerking. Zo benadrukken we het belang ervan en stimuleren we ook een sterke digitale economie. We geven hiermee een belangrijk signaal af naar onze stakeholders en onder toezicht staande organisaties in die economie.”

Hogerop

Nederland loopt in Europa niet langer voor waar het gaat om het toepassen van internetstandaarden zoals IPv6. En door de voortvarendheid van andere landen, lopen we die achterstand niet in. De RDI heeft al eerder aandacht gevraagd voor het toepassen van standaarden. Onder andere door het publiceren van een infographic over het Border Gateway Protocol en technische ontwikkelingen in kaart te laten brengen rondom internetarchitectuur en standaardisatie daarvan. Toepassing van opgedane kennis en promotie van standaarden moet helpen Nederland hoger op de internetveiligheidsladder te krijgen.

Toezicht

In het toezicht dat de RDI uitvoert, krijgen standaarden een steeds nadrukkelijker rol. En waar mogelijk, stimuleren we het gebruik van open standaarden. Wie op een andere manier werkt aan de weerbaarheid en veiligheid van het internet in Nederland en Europa, vindt een gewillig, maar kritisch oor.