Start consultatie veiling 3,5 GHz-band

Op 31 maart is de consultatie gestart van de veilingdocumenten voor de 3,5 GHz-veiling. Het gaat om het bekendmakingsbesluit, de veilingregeling en de ontwerp vergunningen (60 MHz en 10 MHz). De belangstellenden kunnen vanaf vandaag reageren op de veilingdocumenten voor de 3,5GHz-veiling.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de beschikbare frequentieruimte in de 3,5 GHz band veilen. Met deze frequentieruimte, die onder meer geschikt is voor 5G, kan snelle mobiele communicatie aangeboden worden.

Het gaat in totaal om 300 MHz en deze frequentieruimte is in eerste instantie verdeeld in drie vergunningen van 60 MHz en twaalf vergunningen van 10 MHz. Alle vergunningen die geveild worden, zijn geldig tot uiterlijk 31 december 2040. De veiling vindt naar verwachting plaats in Q4 van 2023.

Wilt u meer weten over frequentieverdelingen voor mobiele communicatie? Dat leest u in de Nota Mobiele Communicatie