Agentschap Telecom vanaf nu Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Dat is sinds 1 januari 2023 de nieuwe naam van Agentschap Telecom. Een naam die beter past bij ons veranderende takenpakket in deze snel digitaliserende samenleving. Ons nieuwe webadres is www.rdi.nl. Ook onze telefoonnummers en mailadressen zijn gewijzigd.

Waarom een nieuwe naam?

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behouden we onze huidige taken. Met de professionele en betrouwbare dienstverlening die men van ons gewend is. Maar we zien ook dat ons takenpakket de laatste jaren groeit, met name op het gebied van digitale beschikbaarheid en veiligheid. Zo houden we intensiever toezicht op telecom- en cybersecurity, op de digitale veiligheid van (slimme) apparaten, maar ook op bijvoorbeeld elektronische vertrouwensdiensten en ruimtevaart. Bij deze maatschappelijke opgave past een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe naam. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)  - in het Engels: Dutch Authority for Digital Infrastructure - dekt de lading van ons werk beter dan Agentschap Telecom.”

Website, e-mail, telefoonnummers en socials

De nieuwe naam heeft ook gevolgen voor onze website en e-mailadressen. De website heeft de nieuwe URL www.rdi.nl en het algemene e-mailadres is vanaf nu info@rdi.nl.

Ons nieuwe algemene telefoonnummer is 088 - 041 60 00.
Andere handige nieuwe nummers zijn:

Antennebureau  088 - 041 61 00
Meldpunt              088 - 041 62 00
eIDAS/WBNI        088 - 041 63 00
Storingslijn           088 - 041 64 00

Op sociale media is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur te vinden onder @wijzijnRDI.
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Youtube.

We loggen steeds vaker op afstand in 

Bewaren gevoelige informatie in de cloud

Gebruiken slimme apparaten, die alles over je weten 

En vertrouwen op  cruciale momenten op onze netwerken 

We zijn op steeds meer plekken en momenten verbonden 

En er komen steeds meer verbindingen bij 

Van hoog in de ruimte tot diep in de grond 

Maar de afhankelijkheid van al die verbindingen maakt Nederland ook kwetsbaar 

Apparaten kunnen elkaar verstoren

Netwerken kunnen worden gehackt 

Wij zorgen voor een betrouwbare en beschikbare infrastructuur voor iedereen 

Wij houden Nederland veilig verbonden 

Wij zijn de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, voorheen Agentschap Telecom 

www.rdi.nl