Agentschap Telecom zoekt met partners naar innovatief frequentiegebruik

Agentschap Telecom start een pilot in de 3,8-4,2 GHz frequentieband met 'Dynamic Spectrum Management & Sharing'. Hierbij delen gebruikers dezelfde frequentieband, maar op een slimmere manier dan normaal. We gebruiken de resultaten in voorstellen voor Europese regelgeving voor efficiënt spectrumgebruik.

We voeren de pilot uit met de Branchevereniging van Telecom Grootgebruikers (BTG), luchthaven Schiphol en de satellietcommunicatie operator Speedcast in Biddinghuizen. Daarnaast zijn Nokia en het Finse onderzoeksinstituut  VTT betrokken. De pilot wordt uitgevoerd in opdracht van de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Aanleiding pilot

Frequentiespectrum is een schaars goed dat steeds belangrijker wordt om onze samenleving draadloos te verbinden. Agentschap Telecom nam het initiatief voor de pilot na gesprekken met het ministerie van EZK, diverse overheden en partijen uit de luchtvaart, scheepvaart en het havenwezen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft namelijk behoefte aan voldoende spectrum voor eigen private draadloze netwerken. Met de pilot 'Dynamic Spectrum Management & Sharing' (DSMS) wil AT onderzoeken hoe met nieuwe technieken lokale private netwerken kunnen bestaan in de 3,8-4,2 GHz band, zonder verstoring van de ontvangst van satellietgrondstations. Met de testresultaten streeft het agentschap naar ruimte voor nieuwe technologieën in de Europese regelgeving voor frequentieverdeling.

DSMS pilot in het kort

Er wordt getest met twee gebruikers in de 3,8-4,2 GHz band: een lokaal 5G-netwerk op Schiphol en  het satellietgrondstation in Biddinghuizen. Onder bijzondere atmosferische omstandigheden kan een lokaal netwerk zelfs met een laagvermogen vanaf grote afstand incidenteel verstoring veroorzaken op de ontvangst van satellietsignalen. Daarom geldt rondom satellietgrondstations een grote beschermingszone. Met de DSMS pilot willen de partijen laten zien dat met nieuwe technologie zo’n grote zone niet nodig is.

Een speciaal ‘sensing systeem’ in Biddinghuizen meet of het lokale testnetwerk op Schiphol storing veroorzaakt. De ‘DSMS engine’ die wordt ontwikkeld krijgt van het sensing systeem hiervan een bericht. Het lokale netwerk op Schiphol krijgt vervolgens een instructie waarmee zijn zendvermogen automatisch wordt terug geregeld. Als met dit concept is aangetoond dat co-existentie mogelijk is, kan het in regelgeving worden verwerkt. De eerste resultaten van de pilot worden halverwege 2023 verwacht. In de toekomst zou de technologie breder ingezet kunnen worden tussen meerdere netwerken en in andere frequentiebanden.