Samenwerking Agentschap Telecom en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) op gebied van cybersecurity

Agentschap Telecom en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst gaan intensiever samenwerken bij het certificeren van IT-producten en -diensten die de overheid, vitale sectoren en bedrijfsleven gebruiken. Dat maakt de samenleving weerbaarder tegen cyberaanvallen. Beide partijen hebben daarvoor vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Certificering houdt in dat geëvalueerd wordt of een product of dienst aan bepaalde zekerheidsniveaus en veiligheidseisen voldoet. Dat gebeurt op diverse vlakken, zoals bijvoorbeeld juiste documentatie, ontwikkel- en ontwerpproces, productiemethode en testprocedures. Gecertificeerde producten zijn daarmee over het algemeen veiliger in gebruik en weerbaarder tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.

De samenwerking vloeit voort uit de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Deze wet regelt de nationale uitvoering van de Europese cyberbeveiligingsverordening. Door wederzijdse uitwisseling van kennis en informatie kunnen beide organisaties hun taken beter vervullen. Zo vergroten zij gezamenlijk de digitale weerbaarheid van Nederland. 

Angeline van Dijk en Bas Dunnebier houden hun samenwerkingsovereenkomst vast
Beeld: ©AIVD

Agentschap Telecom is de Nederlandse Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit (NCCA). Vanuit die rol houdt het toezicht op de cybersecurity-certificeringen van IT-producten, -diensten en -processen.  

De AIVD heeft, naast inlichtingenonderzoek, ook de taak om overheid, vitale sectoren en topsectoren van het bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen digitale dreigingen. Certificering op gebied van IT is hierbij een belangrijk onderdeel. Gecertificeerde producten, processen en diensten voldoen aan de eisen voor digitale veiligheid. Dat maakt ons land weerbaarder tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.