Agentschap Telecom publiceert jaarbericht 2021

Hoe blijven we veilig, in tijden van verandering? Die vraag staat centraal in het jaarbericht 2021. Daarin kijkt Agentschap Telecom terug op een jaar waarin de digitale transitie zich heel nadrukkelijk en over de volle breedte van onze maatschappij manifesteerde.  

“Digitalisering is noodzaak en voorwaarde voor onze economische groei”, stelt inspecteur-generaal Angeline van Dijk in het jaarbericht Veiligheid in tijden van verandering. “Maar het brengt ook nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en integriteit. De breedte, de snelheid en het belang van de huidige digitalisering maken dat we dergelijke vragen integraal en met prioriteit op moeten pakken. Dat is een nieuwe en gezamenlijke maatschappelijke opgave. Het is zaak de thematiek niet in partjes op te knippen, maar integraal te benaderen. Dat kan alleen vanuit een domein-overstijgende samenwerking van burgers, bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden." 

In het jaarbericht van 2021 beschrijft Agentschap Telecom ontwikkelingen binnen het digitale ecosysteem. We beschrijven hoe de digitale transitie zich voltrekt binnen verschillende sectoren. Daarnaast signaleren we kansen en benoemen nieuwe kwetsbaarheden en risico’s. Aan de orde komen vragen als:  

  • Hoe houd je al die slimme apparaten in huis veilig? 
  • Hoe kun je samen gebruik maken van dezelfde frequenties? (en zonder storing!)
  • Is toezicht op AI nu al noodzakelijk? 
  • Ontvang je voldoende energie van een laadpaal?
  • Graven voor glasvezel: gebeurt dat veilig?

Publieksversie beschikbaar

Van het jaarbericht is ook een publieksversie beschikbaar. Deze bevat onder meer een interview met de directie van Agentschap Telecom. Daarnaast brengen we een aantal highlights voor het voetlicht, her en der voorzien van reflecties door enkele (externe) partners.