Inspectiebeeld cybersecurity gepubliceerd

Op 29 juni is het Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021 gepubliceerd. Agentschap Telecom is een van de zes toezichthouders op vitale processen die hierin verslag doet over de digitale weerbaarheid van die processen. Wij houden toezicht op digitale dienstverleners, aangewezen aanbieders van essentiële diensten in de sectoren energie en digitale infrastructuur en op aanbieders van vertrouwensdiensten. Het inspectiebeeld laat zien dat Agentschap Telecom zijn toezicht stevig heeft ingericht.

Samen met andere toezichthouders wijzen we op de noodzaak om cybersecurity permanent op beleids- en bestuurstafels te houden. Want digitale afhankelijkheden nemen toe. Dat vraagt bijvoorbeeld om extra aandacht voor ‘supply chain risks’, waaronder concentratierisico’s. Ook zien toezichthouders al vroeg de impact van opkomende nieuwe technologieën. Veel eerder dan dat er beleid op gevormd kan worden. Daarom stemt Agentschap Telecom af met andere toezichthouders en zijn beleidsdirecties om aan de voorkant van die ontwikkelingen te blijven.