De digitale transitie: scenario’s, kansen, kwetsbaarheden en toezicht

Agentschap Telecom presenteert onderzoeksrapport (Agentschap) Telecom in Transitie

Nederland en de wereld digitaliseren. De digitale infrastructuur ontwikkelt zich tot een onmisbaar fundament onder onze samenleving. Een noodzakelijke voorwaarde voor onze individuele, economische en maatschappelijke ontwikkeling. Dat en meer stelt het rapport (Agentschap) Telecom in Transitie dat onderzoeksbureau Drift voor het agentschap uitvoerde. Het rapport beschrijft kansen en toekomstscenario’s voor de huidige digitale transitie. Ook gaat het in op mogelijke risico’s en kwetsbaarheden van de huidige digitaliseringsgolf en hoe generiek toezicht hier het hoofd aan kan bieden.

De huidige coronacrisis toont het eens te meer aan: de digitale infrastructuur is onmisbaar. De medische zorg waar Nederland deze maanden zoveel aan te danken heeft, kan niet zonder stabiele en onberispelijk functionerende communicatie- en ICT-netwerken. En het was niet mogelijk geweest te voorzien in de toenemende vraag naar bandbreedte als gevolg van het massale thuiswerken, als onze netwerken niet zo adequaat en betrouwbaar waren geweest. De digitale infrastructuur is onmisbaar. Dat blijkt nu eens te meer. Het belang van verdergaande digitalisering is evident.

Digitalisering maakt dat domeinen als landbouw, gezondheid, mobiliteit, energie en duurzaamheid enorme stappen voorwaarts zullen maken. Zo evolueert de digitale infrastructuur tot een verbindende en voorwaardelijke schakel voor het functioneren van andere domeinen. Het is geen separate sector meer, als zodanig. Daarmee veranderen ook de positie, rol en verantwoordelijkheden van de toezichthouder. Van sectoraal naar algemeen. Van specifiek naar generiek.