Onderzoek naar mobiele bereikbaarheid Weststellingwerf

In de gemeente Weststellingwerf is de mobiele dekking buitenshuis over het algemeen goed. Dat is de conclusie van Agentschap Telecom naar aanleiding van het onderzoek naar mobiele dekking en bereikbaarheid in de Friese gemeente.

Onderzoek

In juni 2017 heeft de gemeente Weststellingwerf het agentschap verzocht om binnen haar gemeentegrenzen de mobiele bereikbaarheid in kaart te brengen. Aanleiding voor dit verzoek waren klachten over verminderd mobiel bereik in en rond Oldeholtpade, Nijeholtpade en Ter Idzard en het publieksonderzoek van de NOS in 2016. Daarop heeft het agentschap in juli 2017 metingen verricht en is begin dit jaar een bijeenkomst georganiseerd om de ervaringen te inventariseren van de inwoners van Weststellingwerf.

Resultaten

Het onderzoek door het agentschap bevestigt dat de dekking van KPN en Vodafone in de genoemde dorpen niet optimaal is. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een zendmast van deze operators in de directe omgeving. T-Mobile en Tele2 hebben daar beter bereik. In oktober 2016 heeft KPN een aanvraag ingediend bij de gemeente Westellingwerf voor het plaatsen van een zendmast in Oldeholtpade. Het agentschap verwacht dat deze mast bijdraagt aan een beter mobiel bereik voor abonnees van KPN in de directe omgeving van Oldeholtpade

Meervoudige problematiek

Bij mobiele dekking en de beleving daarvan door de gebruiker speelt meer dan de aanwezigheid van voldoende zendmasten. Zo is de dekking binnenshuis minder dan buiten, zijn er seizoensinvloeden en is ook de kwaliteit van de mobiele telefoon van belang. Daarnaast speelt het vergunningsbeleid voor antennes van de gemeente ook een rol. In het rapport wijst het agentschap op deze zogenaamde ‘meervoudige lokale problematiek’ en geeft concrete aanbevelingen. Ook tijdens de informatiebijeenkomst is deze problematiek toegelicht en zijn de inwoners gewezen op zaken die zij zelf kunnen doen.

Doel rapport

Agentschap Telecom vindt het belangrijk dat de mobiele dekking in Nederland zo goed mogelijk is en heeft daarom deze rapporten opgesteld. De rapporten en infographic bieden de inwoners, gemeente en operators handvatten om gezamenlijk de mobiele bereikbaarheid in Weststellingwerf te optimaliseren.

De metingen

Door middel van netwerkscanning en testoproepen naar het alarmnummer 112 is de mobiele dekking buitenshuis in kaart gebracht. Van de 1.528 testoproepen naar 112, werden 1.522 oproepen succesvol afgehandeld. Daarmee komt het slagingspercentage op 99,6%. Dit percentage is indicatief voor alle mobiele telefoonoproepen buitenshuis. De netwerkscanning heeft inzichtelijk gemaakt hoe de mobiele dekking per operator scoort.

Rapporten en infographic

Reactie KPN

KPN heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren:

"KPN is verheugd dat na een lang proces van vergunningverlening, welke reeds in 2016 van start is gegaan, volgende maand (medio juni) de nieuwe zendmast in Oldeholtpade actief zal zijn. Met deze nieuwe zendmast verwacht KPN een significante verbetering van het mobiele bereik in de omgeving van Oldeholtpade en Ter Idzard."