Infographic vijfstappenplan

Steeds meer organisaties vinden het belangrijk goed voorbereid te zijn op uitval van telecom en IT. Maar hoe doet u dat? De interactieve infographic van het vijfstappenplan telekwetsbaarheid is hierbij een praktisch hulpmiddel. Doorloop de infographic stapsgewijs. Bij iedere stap staat aangegeven welke acties u kan nemen en waar meer informatie te vinden is. Op die manier helpt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) organisaties digitaal weerbaarder te worden.

Vijfstappenplan Telekwetsbaarheid

Vijfstappenplan Telekwetsbaarheid
in vijf stappen voorbereid op uitval van telecom

Wist u dat uitval van telecom tot ernstige problemen voor uw organisatie kan leiden?
Wilt u weten wat u kan doen om uw organisatie digitaal weerbaar te maken?
Het 5-stappenplan helpt u hierbij.

Stap 1: Bewustwording

Uw organisatie is op veel manieren afhankelijk van telecom. Soms in processen of op plaatsen waar u het niet verwacht. Praat daarom met collega's en voorzie ze van informatie.

Welke informatie is beschikbaar en waar kan ik deze vinden?

Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie het belang inziet van voorbereid zijn op uitval van telecom?

  • Praat op uw werkplek over de risico’s en impact van telecomuitval.
  • Betrek collega’s en geef ze informatie, bijvoorbeeld de informatie op de website van Agentschap Telecom.
  • Zijn er eerder incidenten geweest met uitval van telecom? Verzamel deze voorbeelden en bespreek ze binnen de organisatie.
Ook portofoons, intercoms bij toegangspoorten, beveiligingscamera’s zijn telecommunicatie en kunnen dus uitvallen.
Steeds meer processen worden afhankelijk van telecom. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van slimme apparaten.
Telecom is breed. Denk niet alleen aan vaste en mobiele telefoons, maar ook aan dataverbindingen als VPN en internetverbinding.

Stap 2: Afhankelijkheden

Welke processen binnen de organisatie zijn afhankelijk van telecom? Soms is dat niet meteen duidelijk. Zoek dit uit samen met collega's uit de hele organisatie.

Welke bedrijfsprocessen zijn voor mijn organisatie essentieel?

Verdeel processen in drie groepen: processen met een hoge, matige of lage impact bij uitval. Als bedrijfsprocessen worden verstoord door uitval van telecom kan dat invloed hebben op de veiligheid van mensen en goederen of leiden tot financiële of imagoschade.

Welke telecomdiensten zijn voor mijn organisatie essentieel?

U weet welke organisatieprocessen er zijn, welke telecomdiensten hierbij worden gebruikt en welke processen een hoge impact hebben bij uitval van telecom. Nu kunt u bepalen welke telecommunicatie noodzakelijk is voor de organisatie.

Voor afspraken met klanten en leveranciers zijn telefoon, e-mail en koppeling tussen elkaars IT-systemen nodig. Verstoring kan juridische of financiële gevolgen hebben.
Maakt u gebruik van toegangscontrolepasjes voor bezoekers en personeel? Het systeem werkt niet meer als het netwerk uitvalt.
Bedrijfshulpverlening kan niet zonder pagers. Valt de verbinding hiervan weg dan kunnen de pagers niet meer worden gebruikt.

Stap 3: Uitvalrisico's

In deze stap onderzoekt u welke uitvalrisico’s uw essentiële telecommunicatiediensten hebben. Lopen er bijvoorbeeld meerdere kabels door dezelfde ondergrondse buis? Is stroomuitval lang genoeg op te vangen?

Hoe kan ik de risico’s in mijn organisatie onderzoeken?

Bepaal uw risico’s aan de hand van checklists, incidenten uit het verleden en trainingsoefeningen.

Wilt u uw risico’s uitgebreid analyseren? Pas dan de Rastermethode toe. Dit grafische hulpmiddel brengt de fysieke opbouw van telecommunicatie in beeld en de grootste uitvalrisico's. Meer informatie en software vindt u op de website risicotools.

Is uw belangrijkste apparatuur wel aangesloten op noodstroom? En blijft apparatuur op noodstroom echt werken als de stroom uitvalt?
Deskundigheid van personeel is iets om trots op te zijn maar wat gebeurt er als de kennis maar bij één persoon ligt en deze vertrekt of ziek wordt?
Is uw locatie via één kabel verbonden met de buitenwereld? Bij graafschade aan die kabel is uw organisatie in één klap geïsoleerd van de buitenwereld.

Stap 4: Risicobeheersing

Risicobeheersing is altijd een afweging. Elke euro kunt u maar een keer uitgeven. Pak daarom de belangrijkste risico's als eerste aan.

Welke maatregelen kan ik treffen?

Maatregelen kunnen technisch van aard zijn, organisatorisch of bestaan uit een combinatie van beide. Technische maatregelen verlagen meestal de kans op uitval. Organisatorische maatregelen helpen om de gevolgen te beperken. Bekijk onze checklist maatregelen. In de folder service-level agreement (SLA) leest u welke maatregelen u kan treffen bij het afsluiten van een SLA.

Zorg voor een papieren lijst van essentiële informatie. Bijvoorbeeld van belangrijke telefoonnummers of werkafspraken bij een noodsituatie.
Geef medewerkers die altijd bereikbaar moeten zijn een toestel met twee SIM-kaarten van verschillende aanbieders. Zo bent u minder afhankelijk van één aanbieder.
Werk samen met anderen. Vraag branche-organisaties of zij aanvullende maatregelen aanbevelen en bespreek het onderwerp met branchegenoten.

Stap 5: Risico's blijven herkennen

Risicoanalyse doet u niet maar één keer. Omdat telecom zich snel ontwikkelt, ontstaan ook nieuwe risico’s. Zorg voor blijvende aandacht voor het onderwerp en neem uitval van telecommunicatie op in uw continuïteitsplan.

Herhaal

Telecom blijft innoveren en uw organisatie blijft veranderen. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 regelmatig en na veranderingen in techniek of in werkwijzen.

Oefen

Wat je zelden doet, doe je zelden goed. Oefenen met uitval van telecom leidt tot nieuwe kennis, bewustwording en beter inzicht in de gemaakte werkafspraken tijdens een incident. Agentschap Telecom ontwikkelde daarom een Serious game Uitval Telecom.

Leer

Never waste a good crisis. Grijp een incident aan om ervan te leren. Wat ging goed en wat kon beter? Waren de genomen maatregelen effectief? Zijn de juiste mensen ingeschakeld? Evalueer de geleerde lessen!

Gaat uw fabriek een nieuw product maken? Neemt uw organisatie een andere organisatie over? Dat betekent dat er nieuwe risico’s ontstaan.
Nieuwe technologieën zoals Internet of Things en 5G brengen nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe risico's met zich mee.
Test regelmatig of uw noodstroom nog werkt.