Projecten binnen het programma Telekwetsbaarheid

In het programma Telekwetsbaarheid zijn pilots uitgevoerd bij organisaties in verschillende sectoren. De projecten zijn gericht op het verzamelen en delen van kennis en ervaringen over uitval van telecom.

Zorg

Samen met ZINN, een grote organisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen is een algemeen onderzoek gestart naar de gevolgen van uitval van telecom.

Openbare orde en veiligheid

  1. Met de gemeente Eemsmond heeft het team Telekwetsbaarheid onderzocht wat de impact is van een aardbeving op de beschikbaarheid van telecommunicatie.
  2. Voor medewerkers bij gemeenten is het vaak niet duidelijk hoe ze om moeten gaan met klachten over mobiel bereik en problemen met internet. Samen met het Antennebureau en Monet heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) hiervoor een handreiking opgesteld.
  3. Hoe kunnen handreikingen over evenementveiligheid worden verbeterd om betrouwbare telecommunicatie te waarborgen tijdens een evenement?  Samen met de Politie-eenheid Oost-Nederland en de veiligheidsregio’s IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid is dit onderzocht.
  4. Om gemeenten inzicht te geven in de gevolgen van uitval van telecom in de eigen organisatie ontwikkelde de RDI in samenwerking met onderzoeksbureau Revnext een serious game ‘Uitval van Telecom’.

(Proces)industrie

  1. Op Chemie Park Delfzijl werd een nieuwe kazerne voor de bedrijfsbrandweer in gebruik genomen. Dit was en goed moment om na te gaan wat de gevolgen voor de telecommunicatie zijn bij een calamiteit.
  2. In de industrie wordt veel energie gebruikt bij droogprocessen. Dit kan slimmer en efficiënter in de fabriek van de toekomst. Onder leiding van het ISPT werd in het onderzoeksconsortium Grip Op Drogers verkend hoe het risicolandschap verandert door de opkomst van het Industriële Internet of Things (IIoT).
  3. Een onderzoek heeft plaatsgevonden bij bedrijven op bedrijventerrein Westpoort  in Amsterdam naar de gevolgen van verkeerd frequentiegebruik en uitval van telecom. Op basis van dit onderzoek wordt een telecomkaart  -een soort foto van de aanwezig telecom- ontwikkeld.

Energie

Met een van de grote netbeheerders Enexis is onderzoek gedaan naar communicatiesystemen die worden gebruikt bij het oplossen van stroomstoringen. Betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de toekomst kan alleen gegarandeerd blijven door inzicht te hebben in de risico’s, kwetsbaarheden en de mogelijkheden risico’s te verminderen of verminderen.

Transport en logistiek

Samen met Groningen Airport Eelde is gekeken hoe de organisatie van telecommunicatie en ICT in alle grondprocessen, zoals inchecken, nog betrouwbaarder kan worden uitgevoerd.