Toezichtarrangement Mobiele Communicatie en meetprotocollen Multiband-vergunningen

Agentschap Telecom (na 1 januari 2023 De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft in maart 2020 de definitieve versies vastgesteld van het Toezichtarrangement Mobiele Communicatie en van de meetprotocollen voor de zogenaamde Multiband-vergunningen. Het Toezichtarrangement beschrijft – op hoofdlijnen – hoe wij het toezicht op de vergunningen voor mobiele communicatie uitvoeren en welke interventies daarbij gehanteerd kunnen worden. De meetprotocollen beschrijven de manier waarop we controleren of vergunninghouders de belangrijkste vergunningsvoorwaarden naleven uit de te veilen 700 en 2100 MHz-vergunningen.

De conceptversies van het Toezichtarrangement en van de meetprotocollen werden in december 2019 bekendgemaakt, gelijktijdig met de start van de consultatie van de conceptregelgeving voor de Multibandveiling. Hoewel we de documenten formeel niet hebben geconsulteerd, hebben we belanghebbenden wel in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Er zijn meerdere reacties op de documenten ingediend. Deze reacties hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van de documenten.