Herstelvermogen in ecosystemen

De digitale weerbaarheid van een organisatie wordt een steeds complexer proces. Voor de cyberveiligheid zijn organisaties steeds meer afhankelijk van andere partijen. Denk aan leveranciers, clouddiensten en it-leveranciers. Hoe vergroot je weerbaarheid als je hiervoor steeds meer afhankelijk bent van andere partijen? 

Deze ketenafhankelijkheid zorgt ervoor dat je voor jouw digitale weerbaarheid duidelijke afspraken moet maken met andere partijen in je digitale ecosysteem. Want ook voor je digitale weerbaarheid geldt: de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dit vraagt om een structurele aanpak, binnen je hele organisatie, van de Supply Chain Management (SCM). 

Sprekers tijdens dit webinar zijn Piet Bel, senior alliance manager ASML, André Smulders, strategic advisor information security, Ivo van Nimwegen (CISO) van Siemens Nederland en Ton Verbon (coördinerend specialistisch inspecteur) van Agentschap Telecom.

In een openhartig gesprek gaan zij in op diverse onderwerpen die te maken hebben met afhankelijkheden bij digitale weerbaarheid. Wat is het verschil tussen een keten en een ecosysteem en waarom vragen deze twee allebei een andere aanpak? En als het om digitale weerbaarheid gaat: welke opties heeft een organisatie om grip te krijgen op een ecosysteem?  

Deze en meer vragen komen aan bod tijdens het derde webinar op het symposium Opstap naar weerbaarheid. 

Sprekers Piet Bel, André Smulders, Ivo van Nimwegen en Ton Verbon

Foto sprekers webinar 3 Piet Bel, Andre Smulders, Ivo van Nimwegen en Ton Verbon
Beeld: ASML, TNO, Siemens, AT

Van links naar rechts: