Symposium Opstap naar weerbaarheid

Op donderdag 10 november 2022 was het symposium ‘Opstap naar Weerbaarheid’ van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom). Thema van dit vijfde symposium was ‘Herstelvermogen: voorbereid op een digitale nachtmerrie’. In vier verschillende webinars gingen deskundigen van binnen en buiten onze organisatie in op het thema. De webinars kunt u hieronder terugkijken.

Het webinar begint met de opening door gespreksleider/dagvoorzitter Annemarie Brüning en Angeline van Dijk, inspecteur-generaal vanRijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Webinar 1 Een digitale nachtmerrie in de praktijk

Het Radboudumc kreeg te maken met een hack. De betrokken CISO, Sander Vols, vertelt er open en eerlijk over. Met een expert, Joost Gijzel (DataExpert), kijken we ook welke lessen we uit het incident kunnen trekken.

Webinar 2 Good practices voor herstelvermogen

Aan de hand van voorbeelden bespreken we verschillende aspecten van het herstelvermogen. Hoe bereid je b.v. een organisatie hierop voor en hoe belangrijk is het andere organisaties in je netwerk hierbij mee te nemen? Met David de Kramer (gemeente Utrecht), Jeroen van der Ham (NCSC) en Jessica Overweg (RDI).

Tijdens dit webinar werd er verwezen naar het rapport van TNO en NCSC: Herstelvermogen binnen IT infrastructuren.

Ook werd er tijdens het webinar gesproken over de Handreiking Digitale Continuïteit en Weerbaarheid op de bestuurstafel van de RDI.

Webinar 3 Herstelvermogen in ecosystemen

Organisaties zijn onderling van elkaar afhankelijk. Hoe richt je Supply Chain Management in? Waarom vragen ketens en ecosystemen elk om een eigen aanpak? Welke opties heeft een organisatie om grip te krijgen op herstelvermogen? Met Piet Bel (ASML), André Smulders (TNO), Ivo van Nimwegen (Siemens) en Ton Verbon (RDI).

Webinar 4 Herstelvermogen aan de bestuurstafel

Gezamenlijke afsluiting met onze symposiumpartners, NCSC, DTC en TNO. Een samenvatting van de dag waarbij we bespreken of een integrale samenwerking mogelijk is op het gebied van digitale weerbaarheid en herstelvermogen. Dit webinar is met: Hans de Vries, directeur NCSC. Michel Verhagen, manager DTC. Henk-Jan Vink, managing director TNO Unit ICT. Angeline van Dijk, inspecteur-geneeraal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.