Exameneisen voor examen F radiozendamateurs

Aan de hand van deze eisen wordt getoetst of de kandidaat voldoende kennis heeft om in aanmerking te komen voor een geharmoniseerd amateur-radio examen certificaat, ofwel de Nederlandse vergunning in de categorie F.