Overzicht onderzoeken Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Via onderzoeken signaleert en onderzoekt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) nieuwe trends, kansen en risico's op technisch en maatschappelijk gebied. Deze pagina bevat een overzicht van de onderzoeken die we de de afgelopen jaren lieten uitvoeren.

Onderwerp Bureau
Datum

Link naar bestand

Overzicht van onze onderzoeken 
Kwantumsensoren in radiotechnologie

Dialogic
Oktober 2023

Rapport
Beveiliging online communicatiediensten

Stratix
Mei 2023

Rapport
Verkenning onbemande luchtvaartuigen Dialogic en To70
Maart 2023
Rapport

Verkenning digitale platformen en artificiële intelligentie in het Nederlandse elektriciteitssysteem

BlueMark Innovations
December 2022
Rapport (NL)
Rapport (ENG)
Rapport Internetinfrastructuur: standaardisatie, techniek en geopolitiek Stratix
December 2022
Rapport

Rapport Dynamic Spectrum Management & Sharing

Stratix
Juli 2021
Rapport (ENG)
Onderzoeksrapport Verkenning rollen Agentschap Telecom in de energietransitie Deloitte Financial Advisory B.V.
Maart 2021
Rapport

Onderzoeksrapport: Radar Interference Study

Dialogic, TNO
Januari 2021

Rapport (ENG)

Rapport (Agentschap) Telecom in transitie

Drift
Augustus 2020

Rapport

Onderzoeksrapport over digitale veiligheidseisen van IoT-apparatuur

Bluemark Innovations en Qbit Cyber Security
Augustus 2020

Rapport (ENG)

Rapport Dialogic: Gebruik van en toezicht op AI-toepassingen in telecominfrastructuren

Dialogic
Juni 2020

Rapport (NL)

Rapport (ENG)

Rapport onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019

Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Agentschap Telecom
Juni 2020

Rapport

Rapport Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen

Agentschap Telecom & RIVM
Januari 2020

Rapport
Report on IoT Device Security

Strict
September 2019

Rapport

Rapport over Global Navigation Satellite Systems (GNSS) spoofing

NLR
Juni 2019

Rapport

Small cells en massive MIMO, een verkenning (deskresearch)

Stratix
Mei 2019

Rapport
Rapport marktpenetraties en kwaliteiten van coaxkabelmateriaal voor TV-ontvangst

BlueMark Innovations
Oktober 2018

Rapport
Lifi: Optical Wireless Communication: options for extended spectrum use Stratix/Tu/e
December 2017
Rapport
Digitalisering draadloze microfoons: Digitisation of wireless microphones Stratix
November 2017
Rapport
Handelingsperspectief bij stroomuitval Stratix
November 2017
Rapport
WiFi Performance Netherlands 2017 Figo/Strict
November 2017
Rapport
Onderzoek storing op kabeltelevisie

Universiteit Twente
Oktober 2017

Rapport

The wireless Internet of Things: Spectrum utilisation and monitoring

Dialogic
Oktober 2016
Rapport

Interferentie risico’s drones

Figo/Strict
Mei 2016
Rapport
Onderzoek naar gebruik van vergunningvrije apparatuur en toepassingen in Nederland Telecompaper/Figo/Strict
April 2016
Rapport
Draadloze verbindingen in transport Stratix
Maart 2015
Rapport
Onderzoek naar marktontwikkeling van DAB+ in Nederland Telecompaper Rapport
Maatschappelijke impact van draadloze revolutie in de industrie en zorg RUG/TNO
Maart 2014
Rapport