Wijzigingen frequenties draadloze microfoons sinds 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 gelden er wijzigingen in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

Nieuwe bestemming 700 MHz-band

De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band heeft per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt voortaan ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom is het grootste deel van deze frequentieband sinds 1 januari 2020 niet meer beschikbaar voor draadloze microfoons.

Frequenties draadloze microfoons per 1 januari 2020

De bestemmingswijziging heeft als gevolg dat draadloze microfoons sinds 1 januari 2020 geen gebruik meer mogen maken van de frequentiebanden 694-736 MHz en 753-791 MHz. Alle beschikbare frequenties voor draadloze microfoons vind u in het Totaaloverzicht frequenties voor draadloze microfoons.

Samenwerking belangenvereniging PMSE

Professionele gebruikers van draadloze microfoons en andere PMSE toepassingen zijn in Nederland verenigd in de belangenvereniging PMSE. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de belangenvereniging werken hierbij nauw samen.

Achtergrond van de verandering in de 700 MHz-band

Door het snelgroeiende draadloze breedbandverkeer en het toenemende economische, industriële en sociale belang van de digitale economie, is het noodzakelijk de capaciteit van draadloze netwerken uit te breiden. De 700 MHz-band biedt extra capaciteit en universele dekking door wereldwijde harmonisatie, zoals afgesproken tijdens de World Radio Conference in 2015. In de brief  van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer leest u meer over het beschikbaar stellen van de 700 MHz band per 1 januari 2020 voor mobiele breedbandtoepassingen (4G/5G). Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben bekendgemaakt dat alle lidstaten worden verplicht om gebruik van mobiele breedbandtoepassingen in de 700 MHz band vanaf uiterlijk 30 juni 2020 toe te staan.