Interview met Marleen Buitendijk - Koninklijke Binnenvaart Nederland

Dat Agentschap Telecom het voortouw heeft genomen om de werking van AIS te verbeteren en scheepseigenaren voor te lichten over correct gebruik, is een goede zaak, vindt Marleen Buitendijk van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). 

Zij is beleidsadviseur voor nautisch-technisch zaken. “De bereidheid om er echt iets aan te doen, en om dat samen te doen met alle betrokkenen en organisaties, verdient echt een pluim. Daarom dragen wij als bedrijfstak graag ons steentje bij.”Marleen juicht het initiatief van Agentschap Telecom toe om AIS en de kennis daarover te verbeteren. “100 procent waterdicht is het nog niet. Enerzijds ligt dat aan het systeem, anderzijds is het ook aan de gebruikers om er beter mee om te gaan. Eerlijk is eerlijk. Maar het is nu al stukken beter dan een paar jaar geleden.”

Marleen Buitendijk staat op een schip
Marleen Buitendijk

Informeren in plaats van verbaliseren

“Na de invoering waren er best aardig wat klachten en daarom is door de Centrale Rijnvaartcommissie een evaluatie uitgevoerd.  Daar kwamen diverse zaken uit naar voren. Agentschap Telecom heeft de handschoen vervolgens opgepakt. Voor foutief gebruik, indien het als overtreding gold, werden eerst bekeuringen uitgeschreven. Agentschap Telecom is daarmee gestopt. Dat vinden we als sector sympathiek en ook goed doordacht. Doordat werd erkend dat er nog te veel mis was en verbaliseren niet reëel was.”
Het verbeteren van de techniek en voorlichting over hoe AIS goed gebruikt wordt, heeft veel meer effect, denkt Marleen. “Het was een logische stap, en dat is waarom het programma ‘AIS een goed ID’ is gestart. Met als een van de onderdelen het beleid om schippers niet meer te beboeten. Nog wel constateren als het misgaat, maar dan informeren en uitleg geven over hoe het beter kan. Het mooie is dat de cijfers van Agentschap Telecom aantonen dat die zachte hand beter werkt.”

Als brancheorganisatie brengen wij de acties van Agentschap Telecom onder de aandacht. Zo zorgen we samen dat de beroepsvaart bewuster omgaat met AIS, zodat de voordelen ook beter worden benut.

Erbij betrekken

Marleen vindt het een goede zet van Agentschap Telecom om vaarwegbeheerders én gebruikers te betrekken bij het programma en de maatregelen onderling af te stemmen. Daarom besloot BLN-Schuttevaer – dat op 7 april 2022 fuseerde met Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart tot Koninklijke Binnenvaart Nederland – actief mee te doen aan ‘AIS een goed ID’.
“Agentschap Telecom was daarmee de eerste die alle partijen die in Nederland met AIS te maken hebben, bij elkaar heeft gebracht. Met als insteek een ‘zachtere’ aanpak om de sector zo ver zien te krijgen om het deel dat zij kan doen voor elkaar te krijgen. Met om te beginnen een voorlichtings- en communicatiecampagne. Zodat iedereen er meer bewust van wordt. Dat is eerst nodig om tot daden te kunnen komen.”

Juiste gegevens uitzenden

Maar er is meer gedaan, vertelt Marleen. “Ze hebben schepen uitgerust met meetapparatuur om door heel het land te controleren hoe de dekking was. En naar oorzaken gezocht als die op een locatie niet goed was. Zo bleek er ergens een atelier te staan langs een vaarweg waar ze bepaalde ledlampen voor de verlichting gebruikten die de AIS-ontvangst stoorden. Dat is verholpen door de lampen te vervangen.”
Positief is de nautisch-technisch beleidsadviseur ook over de voorziening waar schippers tegenwoordig kunnen controleren welke gegevens hun transponder uitzendt... en of die correct zijn. 

Daar kon je eerst alleen achter komen door te vragen wat je buurman of de mensen op de verkeerspost zagen. Nu kun je inloggen op de website van Agentschap Telecom en dan krijg je de gegevens te zien.

Marleen vervolgt: ''Wat ik ook goed vind, is dat alle transpondermerken en -uitvoeringen zijn gecontroleerd. Daaruit kwam naar voren wat we al vermoedden: een aantal functioneert gewoon niet goed. Fijn dat vervolgens de installateurs die de AIS-apparatuur hebben geleverd, zijn aangespoord om ook nu nog service te bieden. Bijvoorbeeld door updates beschikbaar te stellen en hun klanten erop te wijzen als ze die moeten uitvoeren.”

Je best doen

Agentschap Telecom heeft sinds de start van ‘AIS een goed ID’ in 2019 veel gedaan om het functioneren van AIS te verbeteren. “Ze hebben binnen hun mandaat alles gedaan wat ze kunnen.” 
Met al die inspanningen vindt Marleen dat van de scheepseigenaren mag worden verwacht dat die ook hun best doen om ervoor te zorgen dat hun AIS-apparatuur naar behoren werkt. “Daar zetten wij ons als brancheorganisatie dan ook voor in. We communiceren dat naar onze leden en we brengen de acties van Agentschap Telecom onder hun aandacht.”
Bij KBN merken ze dat bijna alle binnenvaartondernemers het belang inzien van AIS. Marleen zegt tot slot: “Des te belangrijker dat het correct wordt gebruikt. Dankzij ‘AIS een goed ID’ is de uitwisseling tussen de betrokken partijen verbeterd. Zaken worden sneller opgepakt en de campagne zorgt ervoor dat de beroepsvaart bewuster omgaat met AIS, zodat de voordelen ook beter worden benut.”