Programma 'AIS een goed ID!'

In 2019 startten wij het programma 'AIS een goed ID!', om de veiligheid op de vaarwegen te vergroten. Binnen dit programma werken we samen met partijen die allemaal betrokken zijn bij de Nederlandse binnenvaart.

Er is de afgelopen periode veel werk verzet binnen 'AIS een goed ID!'. In een serie interviews maakt u kennis met de aangesloten organisaties en de bijdragen die zij leveren. 
We sluiten de reeks af met Marcel Donker en Evert van der Spek van Rijkswaterstaat. Zij werken bij Verkeer en Water Management en zijn namens de vaarwegbeheerder betrokken bij het programma.

Samenwerkingspartners 'AIS een goed ID!'

'AIS een goed ID!' is een samenwerking tussen de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) en onderstaande organisaties:

  • Port of Rotterdam;
  • Port of Amsterdam;
  • Bureau Telematica Binnenvaart;
  • Koninklijke Binnenvaart Nederland;
  • Federatie Varend Erfgoed Nederland;
  • Rijkswaterstaat.  
Iniatiefnemers AIS een goed ID