Internetverbinding verbeteren en 3,5 GHz-band

In deze tijd verwachten we dat ons internet het altijd doet. Toch komt het voor dat de (draadloze) internetverbinding thuis of op kantoor (lokale breedbandnetwerken) niet goed werkt. U kunt hier zelf iets aan doen zoals het gebruik van vergunningsvrije frequenties of frequenties in de 3,5 GHz-band of het gebruik van femtocellen of picocellen. Ook kunt u contact opnemen met uw provider.

Vergunningsvrij gebruik

Een deel van de 1800 MHz-band (1780–1785 MHz en 1875–1880 MHz) is vergunningvrij. Die frequentieruimte mag u zonder vergunning gebruiken.  De voorwaarden voor het gebruik van deze frequentieband zijn opgenomen in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldplicht 2017.

Femtocellen en picocellen

Voor het gebruik van de frequentieruimte voor femtocellen en picocellen (small cells) heeft u toestemming van uw telecombedrijf/provider nodig. Femtocellen zijn kleine, zelfstandige basisstations voor gebruik binnenshuis. Ze hebben een bereik van enkele meters.

Picocellen zijn basisstations met een iets groter bereik dan femtocellen. Het bereik van picocellen is enkele tientallen meters.

Vergunning 3,5 GHz-band aanvragen

Heeft u een bedrijf in een industriegebied waar onvoldoende internetcapaciteit beschikbaar is? Of een besloten bedrijfsterrein waar u gebruik wilt maken van mobiele breedbandcommunicatie? Dan kunt u een vergunning aanvragen voor het gebruik van frequentieruimte in de 3,5 GHz-band. Vergunningen kunnen tot maximaal 1 september 2022 verleend worden.

De vergunning vraagt u aan met het formulier Aanvraag vergunning frequentieruimte lokaal breedbandnetwerk.

Voorwaarden aanvraag 3,5 GHz

Het satellietgrondstation van het Ministerie van Defensie in Burum maakt ook gebruik van de 3,5 GHz-band. Zenders uit het hele land kunnen de ontvangst van satellietsignalen verstoren. Om dit te voorkomen zijn er strikte voorwaarden voor het gebruik van de 3,5 GHz-band. Zo geeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur in de 3,5 GHz-band alleen vergunningen uit onder de lijn Amsterdam-Zwolle. Daarnaast moet u bij gebruik onder deze lijn het uitgestraalde vermogen in de richting van Burum beperken. Deze voorwaarden zijn beschreven in het Nationaal Frequentieplan (NFP) .

Houd er verder rekening mee dat de vergunning tijdelijk is. Op dit moment geeft de RDI vergunningen met de einddatum september 2022. Dit is omdat het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat voornemens is (een deel van) de 3,5 GHz beschikbaar te stellen voor mobiele communicatie. Daarmee verandert ook de beschikbare ruimte voor lokale netwerken.

In de Randstad is veel vraag naar frequentieruimte in de 3,5 GHz. Hierdoor is de kans klein dat u een vergunning krijgt voor de Randstad. Wilt u toch een vergunning aanvragen voor de Randstad? Neem dan eerst contact met ons op.

Wijzigingen van uw vergunning

Tot en met 2018 zijn er vergunningen uitgegeven met een einddatum in 2026. De RDI ontvangt vragen van betreffende vergunninghouders in de 3,5 GHz over de mogelijkheid om vergunningen te wijzigen. Vooruitlopend op de voorgenomen wijzigingen in beschikbare frequentieruimte voor lokale netwerken, verzoeken vergunninghouders hun vergunning alvast te verplaatsen naar een ander deel van het 3,5 GHz-spectrum. Dit wordt ook wel migratie genoemd. Het is nog niet bekend hoe een eventuele migratie er precies uit gaat zien. Daar wordt op dit moment beleid voor ontwikkeld. Naar verwachting is dit beleid per september 2021 gereed, zodat de migratie voor september 2022 is afgerond. Het is niet doelmatig om vooruitlopend op dat beleid nu al gebruikers te migreren. Het kan migratie van andere gebruikers bemoeilijken. Eventuele migraties vinden plaats op basis van een integraal migratieplan, waarbij al het huidige frequentiegebruik in deze band wordt betrokken en bovendien rekening kan worden gehouden met de stand der techniek op dat moment. Een deel van het huidige frequentiegebruik wordt mogelijk in andere frequentiebanden ondergebracht. Lees meer over de evaluatie van het frequentiegebruik in de 3,5 GHz band en mogelijke migratie van bestaand gebruik.

Als u meer informatie wilt over de 3,5 GHz-band kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 - 041 60 00.