Brexit

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. 

Met het akkoord gaan nieuwe regels gelden voor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Zo komen er controles en meer administratieve handelingen aan de grens van het VK en de EU. Lees meer over de veranderingen voor ondernemers sinds 1 januari 2021 op het Brexitloket. Hier vindt u de meest actuele informatie.

Gevolgen voor producten

Vanaf 1 januari 2021 zijn alle EU verdragen, verordeningen en richtlijnen dan niet langer van toepassing. Het gesloten verdrag tussen de EU en het VK is nu het uitgangspunt. Er zijn geen tarieven of quota op handel van goederen. Wel zijn er strikte voorwaarden waarvoor extra documenten aan de grens nodig zijn. Goederen en producten uit het VK moeten blijven voldoen aan de EU wet- en regelgeving. Productwetgeving van de Unie blijft gewoon gelden.

Gevolgen voor edelmetalen voorwerpen

Wanneer een voorwerp van goud, zilver of platina boven een bepaald gewicht is, moet het voorzien zijn van een keurmerk. Lees meer over de gevolgen voor edelmetalen voorwerpen bij een no-deal Brexit.

Wilt u controleren wat u als ondernemer nog moet doen om u voor te bereiden op een Brexit? Doe de Brexit Impact Scan op de website van het RVO.