Toezichtkader Mobiele Communicatie en meetprotocol controle ingebruiknameverplichtingen 3,5 GHz-vergunningen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft in april 2023 de conceptversies opgesteld van het Toezichtkader Mobiele Communicatie en het meetprotocol voor de 3,5 GHz-vergunningen.

Hoewel wij de documenten formeel niet consulteren, stellen we belanghebbenden wel in de gelegenheid hierop te reageren. Stuur uw reactie naar info@rdi.nl. Dit kan tot en met 19 mei 2023. Na afloop van de reactietermijn en het bestuderen van de binnengekomen reacties, stellen we de documenten definitief vast.